Terma dan Syarat

Terma dan Syarat

1. Notis Pemberhentian.

Ibubapa/Penjaga perlu memberi notis pemberhentian sekurang-kurangnya satu (1) bulan sebelum sebarang pemberhentian dilakukan. Kegagalan berbuat demikian akan menyebabkan potongan pada yuran pembelajaran akhir oleh pihak Beana Home Quran.

2. Kelas

Kelas hanya berlangsung sebanyak 4 kelas dalam tempoh sebulan. Oleh itu, bayaran bulanan adalah tetap. Minggu ke5 hanya utk kelas ganti, jika minggu ke 5 kelas dijalankan seperti biasa, bayaran tambahan mengikut jam perlu dilakukan.

3.  Pakaian

Pelajar & ahli keluarga mestilah berpakaian kemas dan sopan sepanjang kelas berlangsung supaya konsentrasi dan fokus belajar tidak terganggu.

4.  Pembayaran Yuran Permulaan.

Ibubapa/Penjaga/Pelajar perlu membayar yuran permulaan sebanyak dua (2) kali kelas sewaktu membuat pembayaran pendaftaran permulaan kepada pihak Beana Home Quran melalui.Bayaran ini akan digunakan untuk pembayaran bagi dua (2) kelas pengajian yang terakhir. Ia juga boleh digunakan untuk menolak pembayaran diatas kegagalan dalam membayar yuran bulanan dalam tempoh yang telah ditetapkan.

5.   Pembayaran Bulanan.

Ibubapa/Penjaga/Pelajar perlu menjelaskan yuran bulanan selewat-lewatnya sebelum sepuluh (10) haribulan untuk setiap bulan bagi mengelakkan sebarang gangguan pada kelas pembelajaran.Beana Home Quran berhak untuk tidak meneruskan kelas bacaan Al-Quran seandainya yuran bulanan tidak dibayar tepat pada waktu yang telah dijanjikan.

6.  Denda.

Denda sebanyak RM30.00 untuk setiap insiden pembatalan tanpa notis atau lewat memberi notis akan dikenakan pada Ibubapa/Penjaga/Pelajar yang gagal memberitahu  pihak Beana Home Quran sekurang-kurangnya tiga (3) jam sebelum kelas pengajian bermula dan menyebabkan guru mengajar hadir atau dalam perjalanan ke lokasi m pembelajaran.

7.   Tahap Pencapaian

Untuk memastikan pelajar mencapai tahap minima pembelajaran, pelajar MESTI menghadiri minimum 2 kelas sebulan. Kegagalan dalam memberi komitment minima akan menyebabkan 1 deposit kelas bacaan dipotong untuk menanggung kos perancangan masa bagi Tutor.

8. Kelas Ganti.

Beana Home Quran berjanji untuk memberi kelas ganti kepada mana-mana pelajar hanya untuk tiga (3) sebab yang tertera dibawah:

  •  Pelajar jatuh sakit pada hari kelas yang dijadualkan. Hendak lah disertakan dengan surat pengesahan (MC) dari hospital atau klinik yang bertauliah.
  • Kes-kes Kematian dan kecemasan yang tak dapat dielakkan. Surat sokongan seperti surat mati atau surat pengesahan kecemasan perlu dilampirkan sewaktu membuat permohonan kelas gantian.
  • Cuti Umum yang diwartakan. Kelas pengajian akan diganti sekiranya ia jatuh pada hari cuti umum yang telah diwartakan oleh pihak kerajaan persekutuan atau negeri pada bulan tersebut. Beana Home Quran berhak menolak permohonan kelas gantian jika timbul keraguan tentang kejujuran permohonan kelas ganti tersebut. Masa dan Tarikh kelas ganti  perlu dipatuhi oleh Ibubapa/Penjaga/Pelajar. Kegagalan dalam mematuhi masa dan tarikh kelas gantian yang telah dipersetujui akan mengakibatkan pembatalan tanpa gantian.

 9.    Perhatian

Pihak BeanaHome Quran berhak meminda dan mengubah terma dan syarat seandainya masih ada risiko yang disebabkan oleh Ibubapa/Penjaga/Pelajar dimasa yang akan datang.