Apakah keutamaan Berdakwah?

4 Keutamaan Dakwah Dalam Islam  

Dakwah adalah kegiatan mengajak manusia untuk beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Dakwah merupakan bukti ketaatan seorang Muslim dalam menyebarkan ajaran Islam. Berdakwah tidak hanya sekadar menyampaikan ceramah di depan khalayak ramai, walau hanya sepatah kata kebaikan yang disampaikan, itu termasuk dalam berdakwah. Dengan pelbagai kemudahan dan teknologi saat ini, berdakwah menjadi jauh lebih fleksibel dan efisien. Sebagai seorang Muslim, hendaklah kita selalu berdakwah dan Sudah seharusnya dakwah menjadi tujuan hidup manusia di dunia. Sebagaimana firman Allah SWT:

“Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: “Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri?”

(Q.S. Fushshilat : 33)

Begitu banyak keutamaan dalam berdakwah, diantaranya adalah seperti berikut:

Pertama, adalah mencontohi Para Rasul

Rasul adalah orang yang diutuskan oleh Allah swt untuk melakukan dakwah kepada ummtatnya. Sebagai umat dan bukti kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad SAW , kita mendapatkan keutamaan dalam berdakwah, seperti mencontohi para rasul dalam menjalankan tugas mulianya seperti berdakwah 

“Katakanlah: “Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik”.

(Q.S. Yusuf : 108 )

Kedua, adalah Amal yang terbaik

Dakwah merupakan amal yang terbaik kerana meneruskan tugas mulia para nabi dan rasul dalam menyebarkan agama Allah. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

“Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidaklah mewariskan dinar ataupun dirham, tetapi mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat mencukupi.”

( HR. Abu Dawud )

Ketiga, adalah mendapatkan pahala yang besar

Meneruskan tugas mulia para nabi tentunya mendapatkan pahala yang besar. Pahala yang didapatkan si pendakwah bukan hanya sampai di dakwah saja, bahkan ketika orang yang mendengar dakwah menyampaikan isi dakwah kepada orang lain, maka pahalanya pun akan mengalir juga untuk si pendakwah, begitulah seterusnya berulang-ulang hingga akhir dunia dan menjadi amal jariyah.

 

Keempat, adalah Penyelamat dari azab Allah SWT

Dikisahkan dalam Al-Quran, sebuah kisah tentang mereka yang berdakwah agar selamat dari azab Allah.

“Dan tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah Kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik.”

(Q.S. Al-A’raf:163)

Dari potongan surah di atas, dapat disimpulkan bahawa dengan berdakwah, akan terlepaslah tanggungjawabnya di hadapan Allah swt sehingga ia terhindar dari azab Allah. Rasulullah SAW telah berjaya mengubah masyarakat jahiliyah menjadi umat terbaik sepanjang zaman dengan dakwahnya. Beliau juga terus melahirkan para penerus dakwahnya untuk membentuk asas dan benih bakal masyarakat terbaik di Madinah (Anshar). Dan dengan dakwahlah kita boleh kembali bangkit menuju kejayaan sebagai khairu ummah.

 

NAK JADI TUTOR AL-QUR’AN?

➽  http://beana.ultrabagus.com/nak-jadi-tutor

MENCARI GURU MENGAJI UNTUK ANAK-ANAK?

➽ http://beana.ultrabagus.com/daftar-online

Tinggalkan Balasan

Alamat e-mel anda tidak akan disiarkan. Medan diperlukan ditanda dengan *