8 Keistimewaan Al Quran

8 Keistimewaan Al Quran

8 Keistimewaan Al Quran

Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan untuk umat Islam. Ia juga merupakan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Malaikat Jibril. Terdapat beberapa keistimewaan Al-Quran yang patut diketahui oleh umat Islam sendiri mahupun yang bukan Islam.

8 Keistimewaan Al Quran

Al-Quran adalah kalamullah yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan ditutp dengan surah An-Nas. Ia juga diturunkan kepada umat Islam sebagai petnjuk dan panduan kepada umat manusia seluruh alam sehingga hari kiamat. Antara keistimewaan Al-Quran adalah seperti berikut:

Keasliannya Terpelihara

Al-Quran juga merupakan satu-satunya kitab di dunia ini yang sempurna dan terpelihara keasliannya. Ini kerana, Allah sendiri yang memeliharanya sebagaimana firmanNya:

“Sesungghnya Kami-lah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.” (Surah Al Hijr : 9)

Adapun kita-kitab samawi yang lainnya seperti Taurat dan Injil telah banyak diubah oleh pemeluknya. Tiada yang dapat mengubah isi kandungan Al-Quran. Walaupun terdapat beberapa percubaan untuk mengubah isi kandungannya, tetapi tidak menjadi dan tetap tidak berjaya untuk meniru Al-Quran.

Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang menentang manusia kafir untuk membuat yang sepertinya. Di dalam Al-Quran telah dinyatakan sebanyak empat kali dan tahap pencabaran kepada manusia.

  1. Allah mencabar untuk membuat seperti Al-Quran, sebagaimana yang tertera dalam surah Ath-Thur : 33 & 34
  2. Allah merendahkan cabaranNya iaitu hanya beberapa surah sahaja yang tertera dalam Surah Hud : 13
  3. Allah mencabar kali ketiga, yang lebih ringan dari sebelumnya dengan hanya membuat satu surah sahaja. Ini seperti yang tertera dalam Surah Yunus : 38
  4. Dan cabaran yang ini pun mereka tidak sanggup memenuhinya. Maka Allah mencabar dengan cabaran yang terakhir yang paling ringan iaitu mendatangkan ayat-ayat seperti ayat Al-Quran. Hal ini tertera dalam Surah Al-Baqarah : 23

Usaha-usaha untuk memalsukan Al-Quran atau membuat yang sepertinya telah dilakukan oleh orang-orang kafir sehak berzaman dahulu, tetapi ianya tidak pernah berhasil.

Dihafal Ramai Manusia

Disamping itu, Al-Quran merupakan satu-satunya kitab suci yang dihafal ramai umat manusia. Al-Quran yang jumlah surahnya terdiri daripada 114 surat dan 6236 ayat, mampu dihafal dengan tepat sampaikan huruf per huruf malah panjang pendeknya juga.

Ia boleh dihafal oleh orang yang tidak mampu berbahasa arab sekalipun, sesuatu yang tidak mungkin terjadi pada kitab-kitab lain. Ianya mampu dihafal oleh kanak-kanak seperti Ibnu Sina yang menghafal Al-Quran seumur 5 tahun, Ibnu Khaldun yang menghafal Al-Quran pada usia 7 tahun, Imam Syafi’e dan Imam Ath-Thabari menghafal Al-Quran pada umur 7 tahun, As-Suyuthi menghafal Al-Quran pada usia 8 tahun , Ibnu Hajar Al-Atsqalani menghafal Al-Quran seumur 9 tahun dan Ibnu Qudamah menghafal Al-Quran ketika berusia 10 tahun.

Firman Allah SWT, “Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? (Surah Al-Qamar : 17)

Sesuai Dengan Sains Moden

Al-Quran sudah terbukti sangat sesuai dengan sains moden. Banyk fakta-fakta ilmiah yang baru terbongkar pada era moden ini dan kesemuanya ternyata telah disebutkan di dalam Al-Quran lebih dari 14 abad yang lepas.

Ini terbukti dari karya Prof Keith L Moore melalui karyanya yang berjudul tinjauan Tentang Embriologi Manusia Dalam Al-Quran Dan Hadis. Beliau merupakan seorang professor anatomi dari Universiti Toronto, Kanada, 1982. Karya tersebut telah menghuraikan bagaimana Al-Quran mampu menggambarkan proses pembentukan embrio dengan tepat dan terperinci sedangkan teknologi pada masa itu tidak sama seperti hari ini.

8 Keistimewaan Al Quran

Selain itu, terdapat juga bukti berkesesuaian Al-Quran dengan sains moden yang lain iaitu tentang peristiwa digantinya kulit manusia di neraka. Kulit merupakan pusat kepekaan rasa panas. Jadi, jika kulit terbakar keseluruhannya, maka akan lenyaplah kepekaanya.

Oleh kerana itulah, Allah akan menghukum orang-orang yang tidak percaya akan Hari Pembalasan dengan mengembalikan kulit mereka waktu demi waktu sebagaimana firmanNya, “Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Surah An-Nisaa’ : 56)

Antara contoh yang lain adalah proses pembentukan hujan. Sebagaimana yang telah di firmankan Allah, “Dialah Allah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikenhendakiNya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal; lalu kamu lihat air hujan keluar dari celah-celahnya; maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambaNya yang dikehendakiNya, tiba-tiba mereka menjadi gembira (Surah Ar-Ruum : 48)

Terdapat banyak lagi bukti-bukti lain yang menunjukkan kesesuaian Al-Quran dengan sains moden yang boleh dibaca pada tulisan Dr Maurice Bucaile tentang “The Bible, The Quran And Science” atau kumpulan karya-karya Harun Yahya.

Gaya Bahasa Sastera Yang Tinggi

Pada saat Al-Quran diturunkan di tanah Arab, pada ketika itu mereka sangat menghargai sastera. Al-Quran turun dengan gaya bahasa yang sangat tinggi yang tidak mampu ditandingi sesiapapun.

Hal ini juga diakui oleh musuh-musuh Islam pada ketika itu seperti kata-kata Al-Wahid bin Mughirah, salah seorang tokoh pembesar Quraisy, “Demi Allah, ini bukanlah syair, bukan sihir, bukan pula igauan orang gila. Sesungguhnya ia adalah Kalamullah yang memiliki kemanisan dan keindahan. Sesungguhnya ia (al-Qur’an) sangat tinggi (agung) dan tidak ada yang melebihinya.” (Tafsir Ibnu Katsir)

Firman Allah, “Dan demikianlah Kami menurunkan Al-Quran sebagai hukum dalam bahasa Arab. Dan demi sesungguhnya, jika engkau (wahai Muhammad) menurut kehendak hawa nafsu mereka sesudah datangnya kepadamu wahyu pengetahuan (tentang kebenaran), maka tiadalah engkau peroleh dari Allah sesuatupun yang dapat mengawal dan memberi perlindungan kepadamu (dari perkara-perkara yang tidak diingini).” (Surah Ar-Ra’d : 37)

Menjadi Penawar Untuk Penyakit

“Dan Kami turunkan dengan beransur-ansur dari Al-Quran ayat-ayat suci yang menjadi ubat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepadanya; dan (sebaliknya) Al-Quran tidak menambahkan orang-orang yang zalim (disebabkan keingkaran mereka) melainkan kerugian jua.” (Surah Al-Israa’ : 82)

Selama kita hidup sejak dari kecil sehingga menutup mata berbagai penyakit yang kita hidap sama ada penyakit ringan ataupun berat. Pelbagai penyakit yang diderita seseorang itu sebenarnya merupakan ujian dan cubaan daripada Allah agar mereka bertaubat dan kembali kepada Allah.

“Kemudian makanlah dari segala jenis bunga-bungaan dan buah-buahan (yang engkau sukai), serta turutlah jalan-jalan peraturan Tuhanmu yang diilhamkan dan dimudahkannya kepadamu”. (Dengan itu) akan keluarlah dari dalam badannya minuman (madu) yang berlainan warnanya, yang mengandungi penawar bagi manusia (dari berbagai-bagai penyakit). Sesungguhnya pada yang demikian itu, ada tanda (yang membuktikan kemurahan Allah) bagi orang-orang yang mahu berfikir.”(Surah Al-Nahl : 69)

Menyembuhkan pelbagai penyakit itu bagi Allah bukanlah sesuatu yang susah, disamping usaha berubat secara medikal, mintalah pertolongan daripada Allah. Tanpa izin dan kehendakNya, seseorang tidak mungkin sembuh dari pelbagai jenis penyakit yang dideritanya.

Selain itu juga, Al-Quran merupakan ubat dan penyembuh bagi berbagai-bagai penyakit yang diderita manusia, termasuklah penyakit akibat gangguan jin dan sihir.

Pengaruh Yang Kuat Terhadap Jiwa Manusia Dan Jin

Al-Quran mempunyai pengaruhnya yang kuat terhadap jiwa manusia dan jin, banyak kisah di masa lalu mahupun di madsa kini yang telah membuktikan kuatnya pengaruh Al-Quran pada jiwa manusia.

Sebuah hadis dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahawa Rasulullah SAW berkata, “Apabila Umar memeluk Islam, Jibril pun datang dan berkata, “Ya Muhammad, sesungguhnya seluruh makhluk langit bergembira dengan islamnya Umar.”

Kisah Umar bin Al-Khattab masuk Islam dimulai dari sentuhan Al-Quran ke dalam jiwanya. Sebagaimana dikisahkan bahawa pada suatu malam Umar Al-Khattab bersembunyi disebalik tirai Kaabah dan mendengarkan Rasulullah membaca Surah Al-Haqqah dan mulai malam itulah benih islam mulai tertanam dalam dadanya. Kemudian semakin tumbuh subur ketika ia membaca surah Taha di kediaman adik perempuannya.

Terdapat juga pengaruh yang kuat terhadap jin. Firman Allah, “Katakanlah (wahai Muhammad), “Telah diwahyukan kepadaku, bahawa sesungguhnya, satu rombongan jin telah mendengar (Al-Quran yang aku bacakan), lalu mereka (menyampaikan hal itu kepada kaumnya dengan) berkata, “Sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran (sebuah Kitab Suci) yang susunannya dan kandungannya sungguh menakjubkan!” (Surah Al-Jinn : 1)

“Kitab yang memberi panduan ke jalan yang betul, lalu kami beriman kepadanya, dan kami tidak sekali-kali akan mempersekutukan sesuatu makhluk dengan Tuhan kami.” (Surah Al-Jinn : 2)

Menceritakan Masa Lalu Dan Akan Datang Dengan Tepat

Al-Quran juga telah menceritakan kejadian masa lalu dan meramalkan kejadian yang akan berlaku pada masa akan datang dengan sangat tepat. Salah satunya adalah ramalan Al-Quran tentang kemenangan bangsa Romawi di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allah-lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. (Surah Ar-Ruum : 1-4)

8 Keistimewaan Al Quran

Keajaiban lain yang diungkapkan dalam ayat ini adalah berkenaan fakta geografi yang tidak dapat ditemukan oleh seorangpun pada masa itu. Dalam ayat ketiga Surah Ar-Ruum, diberitakan bahawa Romawi telah dikalahkan di daerah ‘paling rendah di bumi ini’.

Ungkapan ‘Adnal Ardhi’ dalam bahasa Arab bermaksud ‘tempat yang dekat’ dalam banyak terjemahan. Namun, ini bukanlah makna asal dari kalimah tersebut tetapi lebih kepada pentafsiran ke atasnya. ‘Adna’ dalam bahasa Arab diambil dari kata ‘Dani’ yang bermaksud ‘rendah’ dan ‘Ardhi’ yang bererti ‘bumi’. Disebabkan itulah maksud ‘Adnal Ardhi’ bererti ‘tempat paling rendahh di bumi’.

Al-Quran juga banyak memberitakan tentang perkara-perkara yang ghaib dan kemudiannya terjadi selepas itu.

Membacanya Adalah Ibadah

“Barangsiapa yang membaca huruf dari al-Quran maka baginya satu kebaikan dan setiap kebaikan dilipatgandakan menjadi sepuluh kali lipat. Saya tidak mengatakan الــم ialah satu huruf, akan tetapi ا satu huruf, ل satu huruf dan م satu huruf.” (HR Bukhari)

“Dan apabila Al-Quran itu dibacakan, maka dengarlah akan dia serta diamlah (dengan sebulat-bulat ingatan untuk mendengarnya), supaya kamu beroleh rahmat.” (Surat Al-A’raaf : 204)

“Orang yang mahir dengan al-Qur’an bersama malaikat yang mulia, sedang orang yang membaca al-Qur’an dengan tertatih-tatih dan ia bersemangat (bersungguh-sungguh maka baginya dua pahala” (HR Bukhari Muslim)

Tinggalkan Balasan

Alamat e-mel anda tidak akan disiarkan. Medan diperlukan ditanda dengan *